Yorran: Born in the Dust of Path

 
 

Yorran: Born in the Dust of Path

Jan Dobšenský / Pavel Kohout
Jazyk: anglický
Formát: Lze měnit formátování a velikost textuinfo
Extra cena 180 Kč
 
 
 
 
Dostupná pro:
Wooky
Kindle
PocketBook

Více o knize

EN: He, who never finds the courage to leave the native home, never finds who he truly is. This applied in the past and will apply in the future, and thus it‘s no surprise that it applies to the world created by the author of the Yorran saga, too. Only the obstacles and trials which the heroes of this fantasy story need to face are different from ours. There are people who set out on such journey voluntarily, and some will be forced to take it by the ruthless power of their destiny. And the story of our hero isn‘t any different. Abarhil is not a boy anymore. The question, however, is whether he really is the man who can face up to the trials which the fate lays before him. The author of the saga has created a complex world which he populated with unknown nations and curious animals. He created a history of the world in which he planted the seeds of events which just now begin to sprout. The features of future events are not very clear, yet, but not even our hero is ready to face them. Thus, a long journey awaits him. Far away sail to the southern seas, return journey full of hardships through the wilderness, unexpected adventures, and above all, unusual encounters which indicate his disturbing future. Can he handle the traps of love to which his heart will be exposed? Will he stand the test of the war hardships which his destiny lays before him? Will he understand what his destiny asks of him? Let‘s set out on this long and dangerous journey across the unknown world. Set your foot on a dusty path from which a new hero will be born. ---- CZ: Kdo nenajde odvahu opustit rodný dům, nikdy nezjistí, kdo doopravdy je. To platilo včera, bude to platit zítra, a tak není divu, že to platí i ve světě stvořeném autorem ságy Yorrân. Jen překážky a zkoušky, kterým musí čelit hrdinové fantasy, jsou jiné než ty naše. Někdo se na takovou cestu vydá dobrovolně, jiného na ní postrčí nemilosrdná ruka osudu. A stejné je to i s hrdinou tohoto příběhu. Abarhil už není chlapcem. Otázka však zní, zda už je skutečně mužem, který se dokáže postavit čelem zkouškám, které mu osud přichystal? Autor epické ságy vytvořil kompletní svět, který osídlil neznámými národy a zvláštními zvířaty. Stvořil dějiny světa, do kterých zasadil semena událostí, která právě nyní začínají klíčit. Obrysy budoucích událostí ještě nejsou příliš zřetelné, ale ani hrdina, tohoto příběhu, ještě není připraven jim čelit. Proto jej čeká dlouhá pouť. Daleká plavba do jižních moří, strastiplný návrat divočinou, nečekaná dobrodružství, a hlavně neobvyklá setkání, která mu naznačí jeho znepokojivou budoucnost. Dokáže zvládnout úklady lásky, kterým bude vystaveno jeho srdce? Obstojí ve válečných útrapách, které mu přichystal osud? Pochopí, co po něm osud žádá? Pojďte se vydat na dlouhou a nebezpečnou cestu neznámým světem. Vstupte na stezku z jejíhož prachu se zrodí nový hrdina.
 
 
 

Názory čtenářů a hodnocení

  • K této eKnize zatím nejsou žádné komentáře. Zhodnoťte jí jako první.

Váš názor na tuto eKnihu


avatar